Zamek prosty

Zamki tego typu przeznaczone są głównie do połączeń dwóch profili pod kątem 90°.
Generalnie dzielą się według wymiarów zewnętrznych swojego korpusu. Wymiar ten musi odpowiadać przekrojowi otworu w profilu w którym ma być zamontowany.

Oferujemy tutaj trzy podstawowe opcje wykonania, które zapewniają użytkownikowi realizację rozmaitych połączeń:
1. Zamek popularny, charakteryzujący się tym, że część elementu mocującego posiada ścięcie w kierunku równoległym do osi otworu wykonanego w profilu, w którym jest on zamonto-wany (Ryc.1).
2. Zamek popularny odwrotny, charakteryzujący się tym, że część elementu mocującego posiada ścięcie w kierunku prostopadłym do osi otworu wykonanego w profilu, w którym jest on zamontowany (Ryc.2 ).
3. Zamek posiadający okrągłe zakończenie elementu mocującego (Ryc.3).

Zasada zamontowania zamka w każdej z tych opcji jest jednakowa. Polega ona na wykonaniu otworu o średnicy 10 mm w profilu, w którym ma on być zamontowany w odległości 29,5 mm od jego czołowej powierzchni. Wyjątkiem jest tutaj zamek 10-07-640 przeznaczony do systemów profili z rowkiem o szerokości 4 mm. W tym przypadku należy wykonać otwór o średnicy 13 mm w odległości 44 mm do jego krawędzi.

W celu zaryglowania zamkiem drugiego, prosto-padłego odcinka profilu, należy wsunąć wystającą część elementu mocującego w odpowiedni rowek profilu przyłączanego i dokręcić przy pomocy klucza imbusowego wkręt umieszczony w zamontowanym zamku.

 
 

Zamek kątowy nożycowy

Produkowane przez nas zamki nożycowe przezna-czone są do połączeń dwóch odcinków profili pod kątem 90° oraz 135° przy czym oba odcinki profili muszą być symetrycznie obcięte pod kątem rów-nym połowie kąta zamka tj. odpowiednio 45° oraz 62,5°.Charakterystyczne wymiary konieczne do zamontowania zamka przedstawia rysunek (Ryc.1).

Tak jak w przypadku zamków prostych, tak i tu oferujemy bogaty asortyment rozmiarów i sposobu zamontowania, zapewniający realizację wielu roz-maitych połączeń.

Rysunek obok (Ryc.2) przedstawia przykład zamontowania zamka 10-07-402 w profile A4858 ścięte pod kątem 45°, co daje połączenie pod kątem 90°.
Ryglując zamki nożycowe w profilach, należy dokręcać na przemian oba wkręty, tak aby oba odcinki profili dobrze ze sobą licowały.

 
 

Zamek kątowy (wygięty)

Zamki kątowe wygięte stosuje się do przyłączania odcinka profilu, w którym zamek jest zamontowany, z drugim profilem, wykorzystując jego rowek zewnętrzny.
Zamki tego typu, podobnie jak pozostałe produkowane są w bogatym asortymencie wymiarowym, jak również w opcjach pozwalających na jego zamontowanie po każdej stronie profilu.

Mają one co prawda ograniczone zastosowanie, jednak niekiedy zachodzi konieczność jego użycia, by osiągnąć zamierzone konstrukcyjnie połączenie.

Rysunki obok przedstawiają schematyczny sposób zamontowania tego typu zamka (Ryc.1), oraz praktyczny przykład zastosowania do umocowania przewiązki w oknie np. regału pod kątem 45° (Ryc.2).

Asortyment produkcji obejmuje również zamki do zamontowania pod kątem 67,5°.


IDEAL-1
ul. Junacka 38,   60-152 Poznan
tel./fax 61 861 08 60, tel. kom. 722 197 210
e-mail: akcesoria@ideal-1.pl