Zasady ustalania nazwy wymiarowej
zamków dołączenia profili aluminiowych

W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień przy zamawianiu naszej produkcji zamków do łączenia profili aluminiowych, przedstawiamy Państwu zasady ustalania ich nazwy wymiarowej.

Pierwszy wymiar występujący w nazwie zamka jest wymiarem mierzonym wzdłuż osi przebiegającej przez wkręt imbusowy, tak jak na przykładowych rysunkach przedstawionych poniżej. W zamówieniach prosimy podawać nazwę wyrobu oraz jego numer katalogowy.


Zamek 26 x 35 - popularny
 
Zamek 15 x 17 / 90� - no�ycowy, wewn�trzny

IDEAL-1
ul. Junacka 38,   60-152 Poznan
tel./fax 61 861 08 60, tel. kom. 722 197 210
e-mail: akcesoria@ideal-1.pl